• เครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ

เครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ


เครื่องผลิตโอโซนฟอกอากาศ

  • เครื่องผลิตโอโซน AU2000

    เครื่องผลิตโอโซน AU2000

    ขนาดเครื่อง 32 x 23 x 72 ซ.ม. (ก x ล x ส), ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 90วัตต์ / 160 วัตต์ / 230 วัตต์, กำลังการผลิตโอโซน 2,000 mg./hr.

  • เครื่องผลิตโอโซน AU3000

    เครื่องผลิตโอโซน AU3000

    ขนาดเครื่อง 32 x 23 x 72 ซ.ม. (ก x ล x ส), ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 90วัตต์ / 160 วัตต์ / 230 วัตต์, กำลังการผลิตโอโซน 3,000 mg./hr.

Copyright ©2016, Verified by QuinL. All Rights Reserved.